morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Календар

Календар

# Дата Мероприятие Място на провеждане
1 27.02.-28.02.2021 НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "УТРИННА ЗВЕЗДА"/РАЗДЕЛ МУЗИКА. КД "ИСКЪР" СОФИЯ
3 06.03.-07.03.2021 НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "УТРИННА ЗВЕЗДА"/РАЗДЕЛ ТАНЦОВО ИЗКУСТВО. КД "ИСКЪР" СОФИЯ
4 03.04.-08.04.2021 МЕЖДУНАРОДЕН АРТ ЛАГЕР - ФЕСТИВАЛ "УТРИННА ЗВЕЗДА" БАНСКО
5

6
23-30.06.2021

01-08.07.21 И 09-16.07.21
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА"

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ И АРТ ЛАГЕР "УТРИННА ЗВЕЗДА"
КРАНЕВО/КК АЛБЕНА

КРАНЕВО/КИТЕН
7 15.08.-23.08.2021 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА" ЧЕРНОМОРЕЦ СОЗОПОЛ
8 24.11.-28.11.2021 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА "УТРИННА ЗВЕЗДА" БАНСКО