morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Национален Танцов Шампионат София 2020

Национален Танцов Шампионат София 2020

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ ШАМПИОНАТ СОФИЯ 22 – 23.02.2020 г.

Организатори:

Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Член на Международен Танцов Съвет

CID-UNESCO

СЪВМЕСТНО С ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР”

ГРАНД ПРИ – безплатно участие на Международен танцов шампионат и Арт лагер Банско 28.03-02.04.2020 г.

МФИ „Утринна звезда“ КК Албена 17-23.06.2020 г.

МФИ „Утринна звезда“ Черноморец/Созопол 15-22.08.2020 г.

Регламент

Място, дата и време на провеждане:

22-23.02.2020 г. - гр.София – ж.к. „Дружба 1“

ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР“

бул. „Кръстю Пастухов“ №23

Участници в фестивала:

Шампионат е отворен за всички, индивидуални участници, читалища, ЦРД, Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни школи, студия, клубове , релакс школи и др.

Възрастови категории:

1. Категория МИНИ до 9 години

2. Категория 9 - 13 години

3. Категория 13- 18 години

4. Категория 18 - 35 години - Групи релакс

5. Категория 18 - 35 години - Професионални групи и ансамбли

6. Категория над 35 години - Професионални групи и ансамбли и релакс групи

Позволява се смесване на възрастовите категории 50%, като по-малките преминават в следващата възрастова категория!

Целта на организаторите:

Да предостави възможност на талантливите деца и възрастнида изявят пълноценно своите заложби. Да развият и популяризират изкуствата, както и размяна на творческа информация ,сътрудничество между ръководителите и приятелство между колективите, семинари за по-доброто развитие на танцово изкуството!

КЛАСИРАНЕ

Класирането се осъществява по точкова система.

Максимален брой точки по един критерий – 10. Общ максимален брой точки -40.

І място- 37-40 точки

ІІ място- 31-36 точки

ІІІ място – 26-30 точки.

Следователно в определена група може да отсъства първо, второ, или трето място, както е и възможно няколко участника да се класират на едно и също място.

• В танцовите дисциплини журирането е закрито/в програмата и в протоколите на журито се посочва само стартов номер и името на танца/.

Стилове:

1. Български народни танци.

2. Класически балет. Неокласика.

3. Характерни танци, етно шоу/стилизиран фолклор.

4. Спортни и социални танци.

5. Танцово шоу.

6. Open.

7. Модерн, джаз, контемпорари.

8. Hip Hop / Street dance.

9. Мажоретни състави.

10. Художествена гимнастика. Акроденс.

КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ. НЕОКЛАСИКА

- Палци не се одобряват при танцьорите в категория МИНИ .

- Използване на сценография, аксесоари и опори е позволено.

В «класическа хореография» могат да бъдат представени композиции под класическа музика. Изпълняват се в традиционните за стила костюми. Обувки – полупалци, палци. Танцьорите в тази категория трябва да изпълняват класическа хореография.

В „Неокласика” могат да бъдат представени композиции с използване на класическа, стилизирана класическа или съвременна музика. Основа на хореографията трябва да е класическа, но с оригинални елементи от други стилове. В костюмите могат да бъдат привнесени оригиналността и стилизацията . Възможно е представяне на изпълнението без обувки.

ХАРАКТЕРНИ, НАРОДНО- СТИЛИЗОВАН, ЕТНО ШОУ.

-Хореографията трябва да е съставена въз основа на оригинални танци на народите.

В тази дисциплина са включени традиционните танци на всяка националност, предавани от поколение на поколение. Танците могат да бъдат избрани от всякаква географска или етническа територия и могат да представят какъвто и да е исторически период.

-Използването на традиционни костюми и музика е задължително.

- Народно-стилизиран танц – хореографията трябва да съответства на традиционния танц, но могат да бъдат използвани съвременни танцови техники. Костюмът трябва да носи характерния образ, но може да бъде опростен/стилизиран.

СОЦИАЛНИ И СПОРТНИ ТАНЦИ

Спортни танци./ Латино шоу / Сальса/ Бачата/ Меренге/ Руэда/ Аргентинско танго/ Хастл

DANCE SHOW (Танцово шоу) Танцът трябва да бъде сюжетен или сюжетно-образен с такова разположение на хореографския материал, в което се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера.

- Аксесоари , декорации и сценически материал- позволени.

- Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство.

- Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи. Танцово шоу е сложно синтезирано танцово направление, което се базира на свободни комбинации на елементи на класическа хореография, джаз, модерн, съвременна хореография , народна стилизация, вариете, кабаре, акробатични елементи и т.н. Музикално-хореографска миниатюра с такова разположение на хореографския материал , че позволява разкриване на смислово и емоционално разкриване на номера. Композицията може да бъде емоционална и да съдържа шоу елементи. В основата на танца трябва да е заложено драматургично действие, което съдържа три композиционни елемента : завръзка , кулминация и финал.

OPEN . В дадената категория отсъства ограничение в стиловете танци. Стиловете, които се използват могат да бъдат в чист вид или в съчетание.

- Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено , но не дава предимство. - Използване на аксесоари, които са част от костюма или образа на танцьора е позволено.

МОДЕРН, ДЖАЗ. КОНТЕМПОРАРИ. Танцът може да бъде сюжетен или сюжетно-образен, с такова разположение на хореографския материал, когато се създава смислово, емоционално или темпово нарастване на номера. - Всички танцови движения трябва да са в съответната техника . Характерни за стила позиции на крака, ръце и тялото. - Декорации и сценичен материал- позволени, използване на аксесоари, които са част от костюма или от образа на танцьора е позволено.

Модерн –стил, който включва свобода на самоизразяване. Сюжети , различаващи се от класиката, но класиката е основа. Тук забележимо се увеличава вниманието към рисунката на движение, ритъм и идея. Движението се заражда от импулса, което дава на тялото свобода в пространството. В модерн има значение вътрешната пълнота на движението, точни линии , умение да се работи с дишането. Джаз – възниква в САЩ през 60-те години на 20 век и съчетава в себе си фолклора на афроамериканците и танците на другите емигранти. Той се отличава със свобода на движение на тялото и отделните му части както по хоризонтал , така и по вертикал. - съгласуване на движенията с ритъма на музиката; - синкопиране – ритъм между силните доли на музиката; - изолирани движения – подвижността само на една част на тялото, като в същото време цялото тяло е неподвижно или се движи в срещуположна посока.

Контемпорари – в хореографията на танца се срещат елементи от модерн, джаз, народни танци, класически балет с източни техники и културата / йога, елементи на бойните изкуствата/. Този стил постоянно се развива, това е работа върху пластиката и грацията на тялото, разтяжка на всички групи мускули, скокове, падания, преплъзвания над пода, контактна импровизация. Характерна особеност на контемпорари е редуването на напрегнати мускули и неочаквано отпускане на тялото, рязко спиране, падане и ставане , балансиране. Контемп съдържа елементи на класическия танц, но ако класиката е строги форми на изразяването и точен сценарий, то в контемпорари е важно танцьорът да слуша гласът на своето тяло, което изразява емоционални преживявания.

STREET DANCE / HIP HOP - Използване на реквизит не е препоръчително - Използване на аксесоари е позволено - Позволено използване на акробатически елементи, но да не са доминиращи. При подаване на заявката да се посочи стил: - STREET (Hip-Hop\Popping\Locking\House\Breaking) - DANCEHALL (Dancehall, Twerk) - FEMALE CHOREO (Vogue\Waacking\High Heels \ Jazz Funk \Go-Go\Pole Dance )

МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ. Парадни и спортни мажоретки. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

Художественна гимнастика.Акро денс. - Използване на сценография и декорации не е разрешено. - Използване на акробатични елементи е позволено. - Позволени танцови поддръжки, силови и други елементи.

*изпълненията на солo, дует и трио да не надвишават 2 минути.

*колективите представят танци или композиции с общо времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2-3 танца/

*некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнение и отнемане на точки!!!

* музикалните носители да са на CD - аудио формат или на USB флаш памет.

.

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» : способността на танцьора да следва ритъма и музикалността на мелодията, да ги изразява посредством движенията на тялото, способността да използва движенията и техническите елементи адекватно на музикалната рисунка, способността на танцьора плавно да продължи рисунката на танца след «спиране», «пауза» и други фигури. «Интерпретация» може да се подразбира и като способността на танцьора да адаптира и налага движенията на музиката.

- «ТЕХНИКА»: изпълнението на движенията трябва да съответства на музиката, изпълнение на технически елементи , движения и фигури, (позиция, точност, координация, равновесие и контрол над тялото), използване на цялото пространство както персонално така и общо по вертикални, хоризонтални и диагонални плоскости, синхрон.

- «ХОРЕОГРАФИЯ» : разпределение на движения, фигури в съответствие с танцовия контекст, костюм и музика. Съответствие на репертуара с възрастта на изпълнителите.

- «ИМИДЖ» : актьорско майсторство, презентацията на танцьорите на сцената. Изкуството на изпълнителите да демонстрират емоции и чувства. Начално и завършващо представяне на танцорите.

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

- колективите представят танци или композиции с общо

времетраене до 12 мин. на категория /композиция или 2 танца/

Възрастови категории:
І - МИНИ / до 9 години /
ІІ - от 9 до 13 години
ІІІ – от 13 до 18 години
ІV- над 18 години

КРИТЕРИИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

- ХОРЕОГРАФИЯ - композиция, сложност, майсторство, динамика, емоционалност

- ПОСТАНОВКА - оригиналност на постановката.

- АРТИСТИЧНОСТ - разкритие на художествения образ и сценична култура

- ИМИДЖ - Съответствие на стил и начин на изпълнения, съпровождане, костюми на народни традиции

Богат награден фонд:

ГРАНД ПРИ безплатно участие и ваучери с отстъпки за МФИ „Утринна звезда“ КК „Албена“16-22.06.2020 г. и Черноморец/Созопол 15-22.08.2020 г.

2.Дипломи за всички участници

3.Купи, медали и плакети 1,2,3 място.

4.Награда за най-добра хореография и постановка.

5.Стипендии и материални награди.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Организаторите си запазват правото да записват и излъчват изпълненията на шампионата.

2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнителите.

3. Разходите по пребиваването на колективите и придружаващите ги лица- пътни, дневни, са за собствена сметка.

4.Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.

5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на своите колективи по време на мероприятието, заплащат нанесените щети на хотели.

6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизити и лични вещи.

7. За участие в шампионата музикалните носители да бъдат на CD или USB флаш памет.

8. При соло, дует и трио /танцово изкуство/, времетраенето на изпълнение да е до 2 минути.

9. Времетраенето на изпълненията,задължително да се посочва в заявката.Некоректно подаване на времетраенето на изпълненията ще се санкционира със спирането на изпълнението.

10. Програма на шампионата се определя от организационно-постановъчен екип и не подлежи на коментар. Организаторите запазват правото си при необходимост да променят програмата!

11. Решението на журито за крайното класиране на колективите не подлежи на коментар.

12. С подаване на заявката, вие декларирате съгласието си с условията на шампионата.

Адрес за подаване на заявките: e-mail: utrinazvezda@abv.bg

Онлайн – www.utrinnazvezda.com

- заявка за участие

- списък на участниците с дати на раждането.

ВАЖНО: УПЪТВАНЕ - ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР“ СЕ НАМИРА НА ЛЕСНО И КОМУНИКАТИВНО МЯСТО В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО МЕТРОСТАНЦИЯ „ИСКЪРСКО ШОСЕ“ ТРАМВАЙ No 20 и 23 ; АВТОБУСИ No 88 и 604;

Програма

22.02.2020 г.

9:00ч. Регистрация на колективите

10:00 ОТКРИВАНЕ

- Български народни танци.

- Мажоретни състави.

- Класически балет.Нео класика

- Характерни танци, Етно шоу.

- Акро денс. Художествена гимнастика.

- Спортни и латиноамерикански танци.Социални танци.

- Хип-Хоп и Стрийт денс.

23.02.2019 г.

9:00ч. - Регистрация на колективите

10:00 ч. - Танцово шоу.

- Open

- Модерн .Джаз. Контенпорари.

НАГРАЖДАВАНЕ

Окончателна програма ще бъде изготвена на 15.02.2020 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ– ДО 10.02.2020 г.

Финансови условия

Фестивална такса

1. Ансамбли, групи, формации, състави – 30 лв.чов.

2. Соло, дует/трио – 35 лв.чов.

3. Ансамбли, групи, формации, състави участващи с един танц – 10 лв. на човек.

Една фестивална такса дава правото на изпълнител да участва във всички танцови стилове! Изпълнител, заплатил фестивална такса 30 лв. за групови изпълнения и желаещ да участва в категория - сола и дуети, доплаща 10 лв.

4. Български народни танци. Фестивална такса – 20лв. на човек

Адрес за подаване на заявките: e-mail: utrinazvezda@abv.bg

Онлайн – www.utrinnazvezda.com

- заявка за участие

- списък на участниците с дати на раждане.

ВАЖНО:

Срок за подаване на заявки 10.02.2020 г

Срок за внасяне на фестивална такса 10.02.2020 г.

По банков път: банка ДСК ЕАД BIC: STSABGSF

IBAN: BG74STSA93000018257553 Сдружение „Арт академия „Утринна звезда”

Основание за плащане: участие в национален танцов шампионат/НТШ/ име на колектива /

Президент: Кирил Костадинов

Моб.тел. 0899108875

Програмен Директор: Елена Валериева

Моб.тел. 0896063105

ОЧАКВАМЕ ВИ СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ !

С уважение,

Екипът на „Утринна звезда”