morning-star
Международен фестивал на изкуствата "Утринна Звезда"
Модерн балет

Модерн балет

Джаз-модерн балет „Soul”

Репетиции се провеждат в вторник и четвъртък. кв.Изток, ул.Лом“№ 20

Тел. за контакти: 0896 063105

Подготовка в школата включва класически екзерсис, модерни техники, джаз танц, характерни танци.

Заниманията се провеждат:

Понеделник от 16:00-18:30 ч.,срядя 17:00-19:00ч. и петък от 17:00-18:30 ч. в кв.Изток,ул.“Лом“№20.